نام ونام خانوادگي :  بهمن دادخواه

سمت :       رئيس هيئت مديره و مدیرعامل

 

تحصيلات دانشگاهي:

كارشناس در رشته مهندسي مكانيك                              دانشگاه فردوسي مشهد

 

سوابق كاري:

 

26 سال سابقه در زمينه :

      مطالعات مرحله دوم و نظارت بر ساخت و نصب تجهيزات هيدرومكانيك سدهاي بزرگ ،  تجهيزات الكترومكانيك ايستگاههاي پمپاژ و تجهيزات الكترومكانيك نيروگاههاي آبي

-          تجربه كاري در خصوص ساخت و نصب دريچه ها ، پوشش هاي فلزي ،لوله ها و غيره .

-          تجربه كاري در زمينه مدير پروژه هاي صنعتي نظير پروژه خداآفرين ، جگين و زيردان

مهارتها و دوره هاي حرفه اي :

 

آشنايي با استانداردهاي : DIN  ،  ASTM  ، BS  ، ASME ، CARIER , CSN

 گذراندن دوره هاي مديريت عمومي ، كنترل كيفي و آشنائي با اصول مديريت استراتژيك